Kenevir Hakkında Ne Biliyoruz?

Kenevir, bilinen diğer isimleriyle kendir, kendir teli, kendir lifi, Cannabaceae bitki ailesine ait kolay yetişebilen tek yıllık otsu bir bitkidir. Kolay yetiştirilmesi, hızlı büyümesi ve saplarında bulunan lifler nedeniyle insanlık tarihi boyunca önemli bir konuma sahip olmuştur. Öyle ki bilinçli bir şekilde yetiştirilmeye başlanan ilk bitki olduğu söylenmektedir. Springer’e göre kenevirin üretilmesi ve kullanılması 12 bin yıl öncesine dayandırılmaktadır. Neolitik dönemden itibaren Japonya’da yetiştirilmeye başlandığı düşünülmektedir. İlk yetiştirildiği devlet hakkında ortak bir görüş bulunmasa da araştırmacılar bu bitkinin ilk olarak Doğu Asya’da görüldüğü konusunda hemfikirdir. Kenevirle ilgili bilinen en eski yazılı kaynağın Çin’de (M.Ö. 2727) bulunmuş olması da bu görüşü destekler niteliktedir.

Doğu Asya’da üretilen ve ip, dokuma, kumaş, kağıt, sabun, masaj yağı, ilaç yapımı gibi alanlarda kullanılan kenevir, Doğu Devletleri ile Batı Devletleri arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte Batı devletlerinde de bilinirliğini arttırmıştır. İnsanlık tarihinin bilinen en eski bitkisel hammaddesi olan kenevirin kullanım alanlarındaki çeşitlilik, ekonomisini ticaret üzerine kurmuş olan Batı devletlerinin ilgisini çekmiştir. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli olan ılıman iklim koşullarının batıda da olduğunun anlaşılması üzerine kenevir üretimi batıya doğru genişletilmiştir. Batı Asya, Anadolu, Mısır ve Avrupa’da da yetiştirilmeye başlanmıştır. İspanyolların, lif olarak kullanılması amacıyla, 1545 yılında Şili’ye ihraç etmesiyle Amerika kıtası da kenevirle tanışmıştır. Yetiştirilme kolaylığı, hızlı büyümesi ve bu bitkiden elde edilen ürünlerin çeşitliliği nedeniyle oldukça ekonomik olduğu düşünülen kenevir 17.yy koloni amerikasında yetiştirilmesi ve kullanımı en yaygın olan bitkiler arasında yerini almıştır. Öyle ki günümüzde dünyaca ünlü olan bir Amerikan firması tarafından üretilen ilk kot pantolonun kenevirden yapıldığı söylenmektedir. Tekstil literatüründe bulunan ve dokuma kumaş için kullanılan Kanvas kelimesi de kenevirden gelmektedir. Yine dünyaca ünlü bir Amerikan otomobil firması 2.Dünya Savaşından sonra yaşanan çelik sıkıntısı nedeniyle üretimde bir yenilik yaparak keneviri kullanmıştır(T-Ford).

Tarihte donanmalarda kullanılan yelkenler, denizcilerin üniformaları, sırt çantaları, ipler, urganlar, sicimler, ressamların kullandığı tuvaller ve günlük hayatta kullanılan çeşitli tekstil ürünleri de kenevirden üretilmekteydi.

Günümüzde günlük hayatta sıkça kullanılan plastik bile artık bu alanda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kenevirden üretilebilir hale gelmiştir. Petrol ve türevi maddelerden üretilmediği için de kenevirden üretilen plastiğin çevre dostu olduğu söylenebilir. Bu konuyla ilgili son olarak; daha yaşanılabilir bir dünya için lütfen çevre dostu, doğada iz bırakmayan bu tür hammaddelerden üretilen ürünler kullanmaya özen gösterelim.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Whatsapp
Telefon
Sipariş Takip
Sepet